5,750 kampit beras percuma seminggu kepada golongan B40

Di bawah perutusan khas Perdana Menteri semperna hari Wilayah Persekutuan 2021, golongan B40 rakyat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan akan menerima 5,750 kampit beras percuma setiap minggu bagi membantu golongan B40 mengharungi cabaran Covid-19. Program ini adalah dibawah My@Beras@wilayah.  Di samping itu, pakej bantuan kerajaan di bawah Permai. Di bawah permai , bayaran BPN di awalakan di bawah program Permai. Bantuan langsung 5MY@wilayah telah memanfaatkan lebih 35,00 isi rumah dan perumahana kos rendah.

Apakan itu Myberas

Myberas adalah sumbangan beras percuma untuk golongan B40 setiap minggu di bawah program inisiatif tambahan MyFood@wilayah.  Maklumat lanjut untuk permohonan Myberas boleh didapati di https://www.yayasanwp.org/myberas