i-Sayang KWSP

Apa itu i-Sayang ?

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) di dalam proses untuk mengwujudkan program baru i-Sayang yang akan dilancarkan suku pertama 2022. i-Sayang diwujudkan untuk menaik taraf kualiti kehidupan rakyat secara khususnya pencarum KWSP. Mengikut CEO KWSP Ahmad Badri Zahir , kemudahan i-Sayang akan membenarkan pencarum untuk memindahkan 2% caruman dari suami ke isteri pencarum.  Antara kemudahan lain adalah membenarkan pengeluaran akaun 2 bagi membeli insurans hayat dan penyakit kritikal dengan KWSP.

Pemindahan 2% dari akaun pencarum suami ke isteri adalah secara sukaerla. Menurut CEO KWSP Ahmad Badri Zahir lagi , KWSP juga membuat initisiatif untuk mengkaji pembayaran caruman oleh sektor gig dan informal di Malaysia.  Disamping itu, KWSP sedang menkaji mekanisma untuk menaikkan caruman majikan melebihi 11% , menurut beliau pada persidangan ISWC tahun ini, yang dianjurkan oleh KWSP dan Kemenenterian Kewangan Malaysia.

 

 

Kemudahan

  • Memindahkan 2% dari akaun suami ke akaun isteri
  • i-Lindung, Pengeluaran akaun 2 untuk membeli insurans dari KWSP.