Kod Rayuan BPR 2021

Setelah membuat semakan status permohonan BPR, terdapat sebilangan besar yang telah gagal mendapat BPR. Status semakan turut memaparkan kod tidak lulus sebagai panduan pemohon. Walau bagaimana pun, anda masih boleh membuat rayuan berdasarkan status kod tidak lulus yang berkenaan. Rayuan boleh dibuat mulai 15 Jun hingga 30 Jun 2021.

 

Berdasarkan permohonan terdahulu iaitu Bantuan Sara Hidup (BSH) dan Bantuan Prihatin Nasional (BPN), berikut merupakan beberapa alasan yang menyebabkan permohonan BPR anda GAGAL, antaranya :

  • Maklumat pemohon (nama, no kad pengenalan, status kewarganegaraan) tidak sama dengan yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) 
  • Maklumat pasangan (nama, no kad pengenalan, status kewarganegaraan) tidak sama dengan yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) 
  • Maklumat pengenalan anak tidak sama dengan yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) 
  • Hubungan pertalian antara pemohon dengan pasangan / anak tidak sama dengan yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) 
  • Pemohon berkategori bujang tidak melepasi syarat kelayakan yang ditetapkan
  • Anak yang berumur melebihi 18 tahun tidak menepati syarat kelayakan sebagai pelajar sepenuh masa

 

Kod Tidak Lulus Beserta Alasan 

Kod 05 – Maklumat pengenalan pasangan perlu pengesahan

Kod 12 – Pemohon berdaftar sebagai Pemegang Saham / Pengarah Syarikat / Perkongsian Liabiliti Terhad

Kod 36 – Pemohon / pasangan adalah penerima GKP

Kod 31 – Status perkahwinan perlu pengesahan

Kod 39 – Semakan pendapatan yang dilaporkan pada borang melebihi pendapatan kelayakan yang ditetapkan termasuk perniagaan

 

Tindakan Yang Diperlukan Berdasarkan Kod Tidak Lulus

Pemohon boleh mengambil tindakan berikut sebagai sokongan terhadap rayuan yang

dibuat :

 

Kod 05 

Sertakan dokumen / maklumat pengenalan pasangan yang menjelaskan butiran nama serta no kad pengenalan atau status kewarganegaraan (dokumen asal dan salinan) 

 

Kod 12 

Semakan akan dibuat secara terus bersama agensi yang dilantik oleh Kementerian

Kewangan Malaysia (MoF) dan tiada tindakan yang perlu dilakukan oleh pemohon

 

Kod 36

Semakan akan dibuat secara terus bersama agensi yang dilantik oleh Kementerian

Kewangan Malaysia (MoF) dan tiada tindakan yang perlu dilakukan oleh pemohon

   

Kod 31

Kemaskini maklumat pasangan dan status perkahwinan

Kod 39  

Semakan akan dibuat secara terus bersama agensi yang dilantik oleh Kementerian

Kewangan Malaysia (MoF) dan tiada tindakan yang perlu dilakukan oleh pemohon

   

Kesimpulan

Sekiranya anda ingin membuat rayuan BPR, pastikan anda menyediakan dokumen sokongan yang lengkap sebagai bukti pengesahan. Rayuan adalah berdasarkan kod tidak lulus yang dipaparkan sahaja.