Kod tidak berjaya STR

Berikut adalah Kod Tidak Lulus STR dan tindakan/Dokumen sokongan yang perlu diambil.

 

Kod Tidak Lulus STR

Kod KOD PENERANGAN / DOKUMEN SOKONGAN
01 ALASAN Maklumat Pengenalan Pemohon berbeza dengan semakan data agensi melibatkan Nama / Nombor Pengenalan / Status Kewarganegaraan
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian pengenalan ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
02 ALASAN Maklumat Pengenalan Pasangan berbeza dengan semakan data agensi melibatkan Nama / Nombor Pengenalan
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian pengenalan ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
03 ALASAN Maklumat Pengenalan Anak berbeza dengan semakan data agensi melibatkan Nama / Nombor Pengenalan
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian pengenalan ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
04 ALASAN Hubungan Pertalian antara Anak dan Pemohon / Pasangan tidak sepadan dengan data agensi
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah: i. MyKAD / MyKID Anak; dan ii. Sijil Lahir Anak / Sijil Daftar Anak Angkat (bagi pengesahan hubungan pertalian)
05 ALASAN Maklumat Pengenalan Pasangan perlu pengesahan
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN Dokumen asal dan Salinan yang perlu dikemukakan ialah: i. Dokumen Pengenalan Pasangan; atau ii. Sijil Lahir Anak (walaupun anak tidak didaftarkan dalam permohonan STR); atau iii. Sijil Perkahwinan (sekiranya pemohon tidak mempunyai anak)
06 ALASAN Pemohon tidak melepasi syarat kelayakan bagi Kategori Bujang
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN 1. Semakan status Orang Kurang Upaya (OKU) akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF); atau 2. Dokumen asal dan Salinan yang boleh dikemukakan ialah: i. Kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) bagi pemohon berumur 19 tahun dan ke atas; atau ii. Dokumen pembuktian tamat belajar bagi sesi 2022 / 2023 bagi pemohon berumur 21 tahun dan ke atas; atau iii. Dokumen pembuktian belajar separuh masa bagi sesi 22 / 2023 bagi pemohon berumur 21 tahun dan ke atas
07 ALASAN Semakan agensi mendapati Anak tidak melepasi syarat kelayakan bagi umur lebih dari 19 tahun sebagai Pelajar Sepenuh Masa
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah: i. Dokumen pembuktian belajar sepenuh masa anak bagi sesi 2022 / 2023; dan ii. Kad Pelajar anak sesi 2022 / 2023
08 ALASAN Semakan rekod agensi mendapati pendapatan Pemohon / Pasangan melebihi RM5,000
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN iii. Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan iv. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
09 ALASAN Semakan rekod agensi mendapati pendapatan Pemohon / Pasangan melebihi RM5,000 termasuk pendapatan sewa
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
10 ALASAN Semakan rekod agensi mendapati pendapatan Pemohon melebihi RM2,500
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
11 ALASAN Semakan rekod agensi mendapati pendapatan Pemohon melebihi RM2,500 termasuk pendapatan sewa
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
12 ALASAN Anak mempunyai pendapatan berdasarkan semakan agensi
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) iii. Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan
13 ALASAN Anak mempunyai pendapatan berdasarkan semakan agensi termasuk pendapatan sewa
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) iii. Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan
14 ALASAN Pemohon / Pasangan memiliki 3 atau lebih Perniagaan Milikan Tunggal / Perkongsian
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat perniagaan ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF
15 ALASAN Pemohon berdaftar sebagai Pemegang Saham
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Pemegang Saham ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF
16 ALASAN Pemohon berdaftar sebagai Pengarah Syarikat
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Pengarah Syarikat ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
17 ALASAN Pemohon berdaftar sebagai Perkongsian Liabiliti Terhad
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Perkongsian Liabiliti Terhad ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
18 ALASAN Pasangan berdaftar sebagai Pemegang Saham
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Pemegang Saham ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF
19 ALASAN Pasangan berdaftar sebagai Pengarah Syarikat
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Pengarah Syarikat ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
20 ALASAN Pasangan berdaftar sebagai Perkongsian Liabiliti Terhad
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Perkongsian Liabiliti Terhad ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
21 ALASAN Pemohon memiliki 2 atau lebih Perniagaan Milikan Tunggal / Perkongsian
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat perniagaan ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
22 ALASAN Semakan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan Pemohon / Pasangan melebihi had kemampuan bagi golongan berpendapatan rendah (B40).
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat pemilikan kenderaan ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
23 ALASAN Semakan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan Pemohon / Pasangan melebihi had kemampuan bagi golongan berpendapatan rendah (B40).
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat pemilikan kenderaan ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
24 ALASAN Semakan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan Pemohon / pasangan melebihi had kemampuan bagi golongan berpendapatan rendah (B40).
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat pemilikan kenderaan ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
25 ALASAN Semakan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan Anak melebihi had kemampuan bagi golongan berpendapatan rendah (B40)
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat pemilikan kenderaan ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) iii. Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan
27 ALASAN Semakan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan Anak melebihi had kemampuan bagi golongan berpendapatan rendah (B40)
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat pemilikan kenderaan ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) iii. Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan
28 ALASAN Pemohon / Pasangan mempunyai Transaksi Pemilikan Hartanah yang melebihi RM350,000
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian Transaksi Pemilikan Hartanah ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
30 ALASAN Pemohon / Pasangan mempunyai Transaksi Pembelian Saham
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian Transaksi Pembelian Saham ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
31 ALASAN Pemohon tidak menetap di Malaysia / bekerja / belajar di Luar Negara berdasarkan rekod agensi
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Tidak perlu sebarang pembuktian menetap di Malaysia ii. Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
32 ALASAN Permohonan dari Luar Negara secara dalam talian
TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN i. Pemohon sendiri perlu hadir ke LHDNM bersama-sama borang Permohonan Rayuan STR 2023: dan ii. Salinan MyKAD Pemohon