Pelan Jana Semua Ekonomi Negara (PENJANA)

Perdana Menteri telah mengumumkan Pelan Jana Semua Ekonomi Negara ataupun PENJANA di mana ekonomi Malaysia akan dipulihkan secara berperingkat susulan penularan wabak Covid-19.  Sejumlah RM35 billion telah diperuntukan dibawah PENJANA untuk skim bagi meransang ekonomi negara. Antara intipati kandungan Penjana adalah seperti berikut.

Pelan Jana Semua Ekonomi Negara

Teras Pertama

 • Program subisidi upah (PSP) diluaskan kepada 5 billion
 • PSP dilanjutkan 3 bulan
 • RM 1.5 billion diperuntukan dibawah program insentif pengambilan pekerja. Perniagaan akan diberikan insentif 6 bulan jika mengambil pekerja yang menganggur (insentif bergantung kepada umur pekerja)
 • Elaun latihan RM4,000 yang boleh dituntut dari PERKESO bagi yang menganggur walaupun bukan pencarum PERKESO
 • Peningkatan kemahiran untuk 200,000 penggangur di Malaysia. RM2 billion diperuntukan bagi usaha ini
 • Geran untuk mereka yang bekerja di GIG ekonomi
 • Peruntukan 25juta kepada MDEC di bawah program GLOW , Global Online Workshop
 • Peruntukan Peka40 ditambah 50juta
 • Internet percuma 1GB dari 8am ke 5 petang
 • PAS MY30 , Pas perjalanan Bulanan tanpa had pengangkuatan awam nilai RM30 sebulan dari 15 jun hingga 31 Dis 2020

Teras Kedua

 • Mengalakan Rakyat untuk menyertai Perusahaan mikro PKS , edagang
 • Shop Malaysia online
 • RM700 juta diperuntukan bagi pendigitalan operasi
 • Pembiayaan PKS Penjaja – RM500,000 setiap perniagaan
 • RM1 billion pelancong PENJAJA
 • Rebat cukat pendapatan RM20,000 untuk 3 tahun
 • Dana PENJAJA NASIONL RM600 juta
 • RM100 juta untuk Nasional Technology & Sandbox

Teras Ketiga

 • Kempen pemilikan rumah, pengecualian duti setem bagi rumah bernilai RM300,000 hingga RM 2.5 juta
 • Pengecualian cukai jualan untuk kereta 100% (CKD) , 50% untuk CBU
 • Had pembiayaan rumah ketiga tidak lagi tertakluk 70% dari nilai rumah
 • Pengecualian cukat perlancongan