MySejahtera

Update terbaru RM50 eTunai ,Penjana Ewallet RM50 eTunai dibawah program penjana boleh mula ditebus pada 31 Julai 2020.  Permohonan ini akan dibuka 31 Julai hingga 24 September 2020. Semua kredit etunai mestilah digunakan sebelum 30 September 2020. Rm50 hanya boleh dikreditkan kepada mereka yang telah berdaftar dengan MySejahtera. Orang ramai dinasihatkan untuk mengaktifkan aplikasi ini…